راه‌های ارتباط با ما

میتوانید از طریق راه‌های زیر با بخش‌های مختلف مجموعه صحراشرق کیمیا

 در ارتباط باشید یا از طریق فرم پایین صفحه پیام خود را به ما برسانید.

فرم تماس

شرکت صحراشرق کیمیا با محوریت ارائه خدمات تخصصی در زمینه آموزش و ترویج کشاورزی گلخانه‌ای، باغی و زراعی و همچنین سیستم پیشرفته پایش ماهواره‌ای زمین‌های کشاورزی فعالیت میکند.

ارتباط سریع

خراسان رضوی، مشهد، مرکز تحیقات کشاورزی طرق

info@sahrashargh.ir