شرکت صحراشرق کیمیا

 
با محصول بیشتر
زمین‌تو بزرگتر کن!
 

ارائه خدمات پایش ماهواره‌ای زمین‌های کشاورزی

نگاهی به رویدادهای صحراشرق کیمیا

 
اپلیکیشن صحراشرق کیمیا به زودی در دست شماست!

با اپلیکیشن صحراشرق کیمیا زمین شما در دست شماست!

سوالات متداول کاربران
سؤال خود را اینجا پیدا کنید یا از ما بپرسید
چطور میتوانم از خدمات فروشگاهی صحراشرق کیمیا استاده کنم

بعد از ثبت نام در سایت صحراشرق کیمیا به صفحه ی فروشگاه مراجعه کنید و خرید خودرا ثبت و پرداخت کنید

چطور میتوانم از خدمات پایش ماهواره ای صحراشرق کیمیا استفاده کنم؟

پس از ورود به بخش خدمات ماهواره ای یا از صفحه اصلی میتوانید وارد سایت پایش ماهواره ای صحراشرق کیمیا شوید یا اپلیکیشن آن را دانلود کنید

چگونه میتوانم از خدمات آموزش و ترویج صحراشرق کیمیا استفاده کنم؟

پس از ورود به صفحه آموزش و ترویج در سایت صحراشرق کیمیا میتوانید از مقالات و ویدیوهای سایت ما بازدید کنید