چرا کار با ما؟

چرا انتخاب ما؟

_

ارائه خدمات و محصولات کاملا باکیفیت و تضمین شده در حوزه کشاورزی تخصص ماست

100

ارائه مشاوره تخصصی

100

ارائه برنامه غذایی اختصاصی

100

ارائه کودهای بیولوژیک

100

پایش ماهواره‌ای زمین‌های کشاورزی

توانایی ما چیست؟

تبدیل رویاهای شما به واقعیت!

_

شرکت ما با بهره‌گیری از تجربیات دانش و نیروی متخصص انسانی قادر به ارائه خدمات زیر به تمامی کشاورزان و فعالان در عرصه کشاورزی می باشد

  • رسانه کشاورزیارائه اخبار و آموزش در حوزه کشاورزی
  • پایش ماهواره‌ایسامانه پیشرفته پایش ماهواره‌ای زمین‌های کشاورزی
  • شبکه کشاورزانشبکه ای از کشاورزان و زمین‌های زیرکشت آنها جهت ترویج بهتر
  • محصولات نوینتولید انواع کودها و سموم نوترکیب
  • آی تی کشاورزیتوانمندسازی سیستم کشاورزی با فناوری‌های نو
  • کشاورزی هوشمندمجهزسازی سیستم کشاورزی به دانش و تکنولوژی

ما بیش از 30 سال تجربه داریم

ما متخصصیم در کشاورزی

_
30سال تجربه
30جایزه دریافتی
1000کارشناسی موفق
100پروژه تکمیل شده