کشاورزی سنتی یا کشاورزی ماهواره ای؟!

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که در شرایط واقعی در یک مزرعه ممکن است:

 • خاک، بافت یکنواختی نداشته باشد و این مسئله می تواند تأثیر زیادی در عملکرد محصول شما بگذارد؟
 • خاک مزرعه در برخی مناطق، مغذی تر و در برخی مناطق از نظر مواد غذایی ضعیف تر باشد و بنابراین گیاهان در کل سطح مزرعه رشد یکسان و یکنواختی نداشته باشند؟
 • زهکشی یک قسمت از زمین با قسمت دیگر متفاوت باشد؟
 • سیستم آبیاری نتواند به طور یکنواخت به همه گیاهان مزرعه آبرسانی داشته باشد؟
 • گیاهان یک قسمت مزرعه در اثر بیماری نیاز به مراقبت ویژه ای داشته باشند؟
 • شیوع آفت در بخش هایی از مزرعه و عدم تشخیص به موقع و کنترل آن می تواند باعث گسترش آفت به سایر بخش ها شده و عملکرد را به شدت کاهش دهد؟
 • توزیع کود به صورت یکسان در مزرعه انجام نشده باشد؟
و ده ها عامل دیگر که باعث می شود گیاهان در سطح مزرعه شرایط رشدی یکسان نداشته باشند و در نتیجه عملکرد در حد مطلوب نباشد.
در اکثر مواقع بازدید همه ی زمین و پیدا کردن مکانی که دارای مشکل است سخت و طاقت فرسا است. از طرفی گاهی مشکل در زمین ایجاد می شود اما کشاورز به موقع از وجود مشکل و تنش آگاه نمی شود. در نتیجه به علت عدم آگاهی به موقع و  اقدام دیرهنگام، خسارت جدی به محصول وارد شده و روش های مبارزه ای و مقابله ای دیگر اثری ندارد.
به طور معمول کشاورزان برای رشد بهتر محصول یا برای مقابله با تنش ایجاد شده اقدام به مصرف کود و سم می کنند و همه مزرعه را به یک میزان کوددهی و سم پاشی می کنند، حال آنکه به دلایل گفته شده، برخی قسمتها به کود و سم بیشتر و برخی قسمت ها به کود و سم کمتر نیاز دارند. بنابراین علی رغم اینکه کشاورز هزینه زیادی متقبل شده است نتیجه مطلوب را به دست نمی آورد.

اما سوال اصلی اینجاست! کشاورز چگونه می تواند متوجه شود کجای مزرعه چه نیازی دارد و کجای زمین دچار مشکل و تنش شده است، تا بتواند به موقع و به مقدار لازم از کود و سم استفاده کند؟

اگر ما بتوانیم به جای اینکه کل مزرعه را به صورت یک سیستم یکپارجه در نظر بگیریم (شکل سمت چپ) به طوری که همه عملیاتی که انجام می دهیم برای تمام بخش های مزرعه به صورت یکسان انجام شود، مزرعه را به قسمت های کوچکتر تقسیم کنیم (شکل سمت راست) و به هر قسمت متناسب با نیاز همان قسمت کود، سم و آب بدهیم و هزینه و انرژی خود را به طور یکسان در همه زمین مصرف نکنیم و بنابراین مراقبت ویژه تری از مناطق دچار تنش داشته باشیم چه می شود؟!

تصور کنید کشاورز بتواند با استفاده از یک نقشه، شرایط زمین و وضعیت سلامت و رشد گیاهان خود را ببیند چه اتفاقی می افتد؟

 • در این صورت کشاورز می تواند به موقع وجود تنش (آفت، بیماری، کمبود آب و …) را در زمین دیده و با اقدام به موقع، خسارت را کاهش دهد.
 • همچنین با مشاهده مکان هایی در مزرعه که گیاه دچار تنش شده است از کودها و سموم به میزان لازم و برای همان قسمت که دچار مشکل شده استفاده کند. اینگونه علاوه بر اینکه خاک و محیط زیست دچار آلودگی نمی شود، در هزینه های کشاورز هم تفاوت چشمگیری حاصل می شود و این یعنی هزینه کمتر!
 • با مصرف به موقع و به جای کودها و سموم، عملکرد کشاورز کاهش نیافته و حتی افزایش می یابد و این یعنی سود بیشتر!
 • نقشه های تنش آبی کمک می کنند تا علاوه بر اینکه کشاورز از کمبود و تنش آبی گیاهان در سطح مزرعه آگاه شود بتواند وضعیت سیستم آبیاری خود را نیز در سطح زمین بررسی نماید.
 • به کمک نقشه های کمبود نیتروژن، کشاورز می تواند به موقع و به میزان لازم، گیاهان بخش هایی از مزرعه که دچار کمبود هستند را شناسایی و اقدامات لازم را جهت کوددهی و کاهش خسارت و افزایش عملکرد انجام دهد.

همه این موارد و اطلاعات کاربردی دیگر تنها با استفاده از یک گوشی هوشند موبایل و در هر مکانی حتی در منزل کشاورز قابل انجام است!

و این یعنی بدون محدودیت زمانی و مکانی، کشاورز قادر است به راحتی به اطلاعات زمین خود دسترسی داشته باشد و محصول خود را مدیریت کند!

موارد ذکر شده از جمله امکاناتی است که تیم متخصص شرکت تخصصی کشاورزی صحرا شرق کیمیا در راستای گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن، در اختیار کشاورزان گرامی قرار می دهد.

برای به روز بودن در تمامی امور کشاورزی و استفاده از خدمات پیشرفته با ما همراه باشید.