خدمات ماهواره‌ای صحراشرق کیمیا

قابلیت های سامانه پایش ماهواره‌ای صحراشرق کیمیا

بررسی ماهواره‌ای وضعیت سلامت گیاهان

تولید نقشه‌های ماهواره‌ای نشان دهنده وجود تنش‌های مختلف در انواع گیاهان برای اقدام به موقع و کاهش خسارت

بررسی ماهواره‌ای وضعیت تنش آبی گیاهان

تولید نقشه های ماهواره‌ای نشان دهنده وضعیت رطوبت گیاه و وجود تنش‌های آبی در گیاهان مختلف برای اقدام به موقع و پیشگیری از کاهش عملکرد

بررسی ماهواره‌ای مقدار پوشش گیاهی

تولید نقشه های ماهواره ای نشان دهنده مقدار تراکم پوشش گیاهی برای برسی یکنواختی کاشت در مزرعه و مدیریت مناطق تنک و دارای مشکل 

برآورد سطح زیرکشت محصولات کشاورزی

تولید نقشه های سطح زیرکشت انواع مختلف محصولات کشاورزی با تصاویر ماهواره‌اای

پایش ماهواره‌ای خسارت سیل

بررسی و ارزیابی سریع مناطق تحت خسارت سیل با تصاویر ماهواره ای

تولید نقشه‌های پایش خشکسالی

بررسی و ارزیابی سریع منتطق تحت خسارت خشکسالی با تصاویر ماهواره ای

  • دسترسی به نسخه تحت وب 
  • دسترسی به اپلیکیشن (اندروید)
  • دسترسی به اپلیکیشن (IOS)

شرکت صحراشرق کیمیا با محوریت ارائه خدمات تخصصی در زمینه آموزش و ترویج کشاورزی گلخانه‌ای، باغی و زراعی و همچنین سیستم پیشرفته پایش ماهواره‌ای زمین‌های کشاورزی فعالیت میکند.

ارتباط سریع

خراسان رضوی، مشهد، مرکز تحیقات کشاورزی طرق

info@sahrashargh.ir