6
تریکوران پی
۱۲۷,۰۰۰ تومان
قارچ Trichoderma harzianum یکی از مهم‌ترین پروبیوتیک‌های گیاهی است که تقریبا با تمام خاک‌ها و اقلیم‌های کره زمین سازگاری داشته و امروزه به عنوان کود و قارچکش بیولوژیک، جایگاه ویژه‌ای در کنترل بیولوژیک بیماری‌های گیاهی و کشاورزی ارگانیک پیدا کرده است. این قارچ، در تعامل با ریشه گیاه و از طریق مجموعه‌ای از مکانیسم‌ها مانند تولید هورمون‌های رشدی و سیدروفور و تولید طیفی از آنزیم‌ها و ترکیبات ضدقارچی و ضدباکتریایی مانند کیتیناز، گلوکوناز و آنتی‌بیوتیک، علاوه بر بهبود رشد و عملکرد گیاه، از آن در برابر عوامل بیماری‌زای خاکزی و عوامل تنش‌زای غیرزنده محافظت می‌کند.

شرکت صحراشرق کیمیا با محوریت ارائه خدمات تخصصی در زمینه آموزش و ترویج کشاورزی گلخانه‌ای، باغی و زراعی و همچنین سیستم پیشرفته پایش ماهواره‌ای زمین‌های کشاورزی فعالیت میکند.

دسترسی سریع

تماس با ما

خراسان رضوی، مشهد، مرکز تحیقات کشاورزی طرق

info@sahrashargh.ir

09153254977