رشدافزا
رشد افزا
۹۱,۵۰۰ تومان

کود بیولوژیک رشداَفزا، برپایه مجموعه‌ای از باکتری‌های فیلوسفری محرک رشد گیاه سنتز شده و برای محلول‌پاشی روی اندام هوایی گیاهان در مراحل مختلف رشدی مناسب است. کارایی این باکتری‌ها با توجه به فعالیت‌های بیوشیمیایی متنوع آنها در مطالعات مختلف به اثبات رسیده و قرارگرفتن آنها در یک محصول، می‌تواند آثار بسیار مثبتی بر رشد، سلامت و عملکرد گیاهان و مقابله با تنش‌های مختلف داشته باشد. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که کاربرد این محصول به عنوان یک کود تقویتی، به تنهایی یا در تلفیق با عناصر غذایی دیگر، می‌تواند تنش‌های ایجادشده توسط عواملی مانند سرما، شوری، علف‌کش‌ها و حشره‌کش‌های شیمیایی و ... را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

شرکت صحراشرق کیمیا با محوریت ارائه خدمات تخصصی در زمینه آموزش و ترویج کشاورزی گلخانه‌ای، باغی و زراعی و همچنین سیستم پیشرفته پایش ماهواره‌ای زمین‌های کشاورزی فعالیت میکند.

دسترسی سریع

تماس با ما

خراسان رضوی، مشهد، مرکز تحیقات کشاورزی طرق

info@sahrashargh.ir

09153254977