4
مایکوریزا بذرمال
۶۵,۰۰۰ تومان
  • افزایش رشد ریشه و جذب بهتر عناصر غذایی
  • کاهش تلفات ناشی از انتقال نهال و گیاهچه ها از خزانه به زمین اصلی
  • رشد بهتر گیاه در خاک های متراکم شده
  • افزایش مقاومت به تنش های محیطی  خشکی و شوری
  • افزایش مقاومت به عوامل بیماریزای گیاهی
  • افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی
  • افزایش راندمان جذب آب و کودهای شیمیایی

شرکت صحراشرق کیمیا با محوریت ارائه خدمات تخصصی در زمینه آموزش و ترویج کشاورزی گلخانه‌ای، باغی و زراعی و همچنین سیستم پیشرفته پایش ماهواره‌ای زمین‌های کشاورزی فعالیت میکند.

دسترسی سریع

تماس با ما

خراسان رضوی، مشهد، مرکز تحیقات کشاورزی طرق

info@sahrashargh.ir

09153254977