فسفاته به رشد
فسفات به رشد
۹۱,۵۰۰ تومان

این محصول، دربرگیرنده مجموعه‌ای از باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد گیاه است که به طور ویژه در جلوگیری از تثبیت فسفر و تبدیل آن به فرم‌های قابل استفاده برای گیاهان مختلف نقش ایفا می‌کنند. در خاک‌هایی که از نظر محتوای فسفر مشکلی ندارند و تنها مشکل جذب فسفر دارند، استفاده از این ترکیب به تنهایی یا همراه با مقادیر کم کودهای شیمیایی فسفره توصیه می‌شود. در مواردی که خاک از نظر فیزیکی دچار کمبود فسفر است، استفاده از کود بیولوژیک بایوفسفات بایوران که حاوی ۲۰ درصد فسفر است توصیه می‌شود.

شرکت صحراشرق کیمیا با محوریت ارائه خدمات تخصصی در زمینه آموزش و ترویج کشاورزی گلخانه‌ای، باغی و زراعی و همچنین سیستم پیشرفته پایش ماهواره‌ای زمین‌های کشاورزی فعالیت میکند.

دسترسی سریع

تماس با ما

خراسان رضوی، مشهد، مرکز تحیقات کشاورزی طرق

info@sahrashargh.ir

09153254977