فروشگاه صحراشرق کیمیا
1 2

شرکت صحراشرق کیمیا با محوریت ارائه خدمات تخصصی در زمینه آموزش و ترویج کشاورزی گلخانه‌ای، باغی و زراعی و همچنین سیستم پیشرفته پایش ماهواره‌ای زمین‌های کشاورزی فعالیت میکند.

دسترسی سریع

ارتباط سریع

خراسان رضوی، مشهد، مرکز تحیقات کشاورزی طرق

info@sahrashargh.ir