چرا برنامه غذایی صحرا شرق کیمیا

 یکی از اهدافی که در شرکت صحرا شرق کیمیا دنبال می‌شود ارائه برنامه‌های تغذیه‌ای اختصاصی و مدون برای انواع گیاهان باغی و زراعی است که با دریافت اطلاعاتی   از وضعیت گیاه و منطقه شما این برنامه بصورت اختصاصی ارائه می‌شود. شرکت با استفاده از داده‌ها و تکمیل پرسشنامه‌‌هایی که تلفیقی از داده‌های فیزیولوژیک،   موارد مربوط به آبیاری و خاکشناسی منطقه هستند سعی می‌کند با تکیه بر تکنولوژی روز دنیا دقیق‌ترین و نزدیک‌ترین برنامه غذایی در منطقه را با بهترین شرایط برای   مخاطب ارسال نماید تا با کاهش هزینه‌ها و کاهش خسارت به بهترین شرایط تولید برسد.

  نکته: کشاورزان عزیز اگر فکر میکنید هر کودی را با هر مقدار و اندازه و در هر مرحله استفاده کنید به عملکرد بالا خواهید رسید مسیر کاملا نادرستی را انتخاب کرده‌اید . چراکه این کار به جز افزایش هزینه ها و وارد  کردن خسارات جبران ناپذیر برای خاک و گیاه شما، نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت

چگونه برنامه غذایی برای باغ و مزارع خود دریافت کنیم

  • پرکردن فرم مشخصات فردی

  • پرکردن پرشسنامه مخصوص محصول

  • دریافت کدرهگیری

  • ارسال برنامه‌غذایی متناسب

سؤالات متداول