آموزش و ترویج

ترویج یک کانال ارتباط دوطرفه است که در آن دانش، تجربه و سایر اطلاعات سودمند برای توسعه کشاورزی و روستایی جریان دارد. ترویج یک فرایند است یعنی باید استمرار و تداوم داشته باشد در طراحی و اجرای برنامه‌های ترویج شرکت صحراشرق کیمیا تاکید زیادی بر نیازها و منابع محلی است.

آموزش نسل نو

آموزش های کاربردی و جالب برای نسل جدید و ایجاد و تقویت ارتباط نسل نو با دنیای کشاورزی و بهبود آن در آینده‌ی نزدیک

دسترسی آسان به منابع آموزشی کاربردی و ساده

ایجاد منابع گسترده آموزشی برای کشاورزان، باغداران و عموم مردم برای همه بازه های سنی و سرتاسر ایران

کمک به تصمیم گیری بهتر کشاورزان

ایجاد انگیزه در کشاورزان برای تصمیم های بهتر و کمک برای دستیابی به اهداف

شرکت صحراشرق کیمیا با محوریت ارائه خدمات تخصصی در زمینه آموزش و ترویج کشاورزی گلخانه‌ای، باغی و زراعی و همچنین سیستم پیشرفته پایش ماهواره‌ای زمین‌های کشاورزی فعالیت میکند.

ارتباط سریع

خراسان رضوی، مشهد، مرکز تحیقات کشاورزی طرق

info@sahrashargh.ir