برای همه نیازهای کشاورزی  شما

_

محصولات نوین

تولید انواع کودها و سموم نوترکیب و کاربردی که قادر به رفع مشکلات و نیازهای صنعت کشاورزی است.

اطلاعات بیشتر

پایش ماهواره‌ای

راه اندازی سامانه پیشرفته پایش ماهواره‌ای زمین‌های کشاورزی در راستای ارائه خدمات دقیق کشاورزی

اطلاعات بیشتر

آموزش و ترویج

ارائه برنامه‎‌های راهبردی همراه با آموزش به زبان ساده به کشاورزاندر تمام بخش‌های گلخانه‌ای، باغی و زراعی

اطلاعات بیشتر

ما اینجاییم برای رشد ...

_

شرکت صحراشرق کیمیا با تکیه بر سرمایه انسانی کارآمد و خلاق خود در نظر دارد در آینده‌ای نزدیک با ایجاد زنجیره کامل آموزش و توزیع و جذب نخبگان عرصه کشاورزی و ارائه کلیه خدمات در عرصه بین المللی از اهداف اصلی شرکت صحراشرق کیمیاست.

توانایی ما چیست؟

تبدیل رویاهای شما به واقعیت!

_

شرکت ما با بهره‌گیری از تجربیات دانش و نیروی متخصص انسانی قادر به ارائه خدمات زیر به تمامی کشاورزان و فعالان در عرصه کشاورزی می باشد

  • رسانه کشاورزیارائه اخبار و آموزش در حوزه کشاورزی
  • پایش ماهواره‌ایسامانه پیشرفته پایش ماهواره‌ای زمین‌های کشاورزی
  • شبکه کشاورزانشبکه ای از کشاورزان و زمین‌های زیرکشت آنها جهت ترویج بهتر
  • محصولات نوینتولید انواع کودها و سموم نوترکیب
  • آی تی کشاورزیتوانمندسازی سیستم کشاورزی با فناوری‌های نو
  • کشاورزی هوشمندمجهزسازی سیستم کشاورزی به دانش و تکنولوژی

30

سال

تجربه

کمی درباره ما

همه در تلاشیم برای توسعه

_

حضور فعال در نمایشگاه‌های متعدد تخصصی کشاورزی در استان‌ها

همکاری با سازمان‌های جهاد کشاورزی، تعاونی‌های روستایی و ...

همکاری با شرکت‌های دانش بنیان به صورت انحصاری در ایران

طراحی برنامه غذایی مناسب محصولات زراعی و باغی

افزایش کمیت و کیفیت محصولات با مشاوره‌های تخصصی

100پروژه‌ تکمیل شده
30لوح دریافتی
1000+کارشناسی و مشاوره تخصصی

مشتریان راضی و شرکای مشهور

مشتریان و همکاران ما

_